ایین واسرار چهار شنبه سوری

     چهار شنبه سوری یکی از جشنهای دیرینه ی ایرانیان می باشد که در شب چهار شنبه ی اخر سال برگزار می شود واین جشن نیز مانند بسیاری از جشنهای دیگر ایرانیان ریشه در فرهنگ و سنت مردم ایرانی دارد .

    بنده هم فرارسیدن سال نو وبهار طبیعت

 را خدمت همه ی دوستان وهمکاران ودانش ـ

 اموزان عزیز وهمه ی کسانی که در خانه تکانی

 دلشان ودر غبار روبی روح وجسمشان هنوز هم

 جایی برای ما اختصاص داده اند تبریک عرض نموده

  وارزو سالی خوب وخوش همراه با سلامتی برای 

 همه وخانواده های محترم ومعزز رادارم.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد
گفته شده که (سور)با گرمی فضا هم معنی می باشد وبه عبارتی باید پوسته ی زمستان را شکافت واز لانه بیرون زد وخواب زمستانی را کنار گذاشت ونوید کشت وکشاورزی داد.

    همچنین سور به معنی شادی وجشن وسرخ نیز امده است واین ایین در جاهای مختلف با رسم ورسوم خاص خود بر گزار می شود بر افروختن اتش رسم مشترک چهار شنبه سوری میان ایرانیان است واین رسم تک بیتی های عمومی وجاودانه هم دارد .                ((زردی من از تو              سرخی تو از من))

     مردم در واقع بواسطه ی این شعر عامیانه علاوه بر ارزوی خوشبختی و تندرستی برا ی هم زردی وافسردگی وضعف یک سال سپری شده را دفع وبجای ان گرمی ونشاط وسرخی اتش را برای خود به دست می اورند وانرژی لازم جهت تحرک وفعالیت برای سال اینده را کسب می کنند.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

         پیشینه وجایگاه اتش در فرهنگ ایرانی

      برطبق مستندات وشواهد تاریخی اتش هم چون اب در نزد ایرانیان قدیم از جایگاه والایی بر خوردار بوده است به روایت از ((هرودت ))مورخ یونانی و ((مسعودی)) مورخ ایرانی در پندار ایرانی ها اتش پاک کننده وروشنی بخش است.

      این نماد پاک بودن در داستان سیاوش شاهنامه ی فردوسی اورده شده است که سیاوش برای اثبات بی گناهی اش باید از اتش بگذرد واگر او بی گناه وپاک باشد از اتش سالم بیرون می اید.

      در دین اسلام نیز اتش جزومطهرات به شمار امده است وبه مقدس بودن نور واتش اشاره شده است وخصوصا" نزد زرتشتیان مظهر خداوند بوده وبیماری ها زشتی ها بدی ها وهمه ی افات و بلایا در عرصه ی تاریکی مظهر ونماد اهریمن بوده است.

      افروختن اتش در چهار شنبه سوری می تواند کنایه از را ه یافتن روشنی ومعرفت در دل وروح باشد که اثار اهریمن ونحوست ونامبارکی را از میان بر می دارد و به همین دلیل جشن سوری پایان سال را به شب اخرین چهار شنبه ی سال منتقل می کنند تا با طلیعه ی سال نو خوشی و خرمی و شادکامی ایجاد شود.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

          پیشینه ی تاریخی چهارشنبه سوری

    تردیدی نیست که ریشه واصل این مراسم به ایرانیان باستان پیوند می خورد .ولی اینکه ایا این مراسم مربوط به زرتشتی ها بوده ویا بعد از ورود اعراب به ایران به وجود امده نظرات گوناگونی وجود دارد.

       ۱.برخی می گویند سال نزد ایرانیان زرتشتی ۱۲ماه سی روز ه بوده است وسی نام برای سی روز ماه می اوردند که نامهای فرشتگان بوده است وهر گاه نام روز با نام ماه قرین می شد جشن ان ماه را برگزار می کردند وانها روز های هفته نداشتند .بنابر این چهارشنبه سوری معنایی نداشت.لذا چهار شنبه سوری بعد از ورود اعراب به ایران رواج پیدا کرد ه زیرا در نزد انان چهارشنبه روز نحس وبد یمنی به حساب می امده وانها در شب این روز جشن می گرفتند تا به گونه ای نحوست ان را از بین برده باشند.

       این بدین معناست که اعراب از خاصیت پاک کنندگی اتش استفاده کرده وجشن سوری ایرانیان را با چهار شنبه نحس خود پیوند داده اند تا با افروختن اتش در شب چهارشنبه ی اخر سال از نحوست وناکامی به دور باشند.

     ۲.ولی برخی علت اصلی بر افروختن اتش را اعتقاد زرتشتیان دانسته اند وعقیده دارند که جشن سوری از سنت ها واداب انان بوده واتش را نماد شادمانی وستایش اهورا مزدا می دانستند

     ۳.برخی هم چهارشنبه سوری را شکل عوض شده ی جشن سده یا اتش نوروزی دانسته ودرواقع اماده می شدند برای سال جدید وناپاکی ها وبدی ها را از خود می راندند.

     باتوجه به عقاید فوق می توان بیشتر به نظر اول تکیه کرد زیرا خود زرتشتیان برخی اداب مربوط به چهارشنبه سوری ازقبیل روشن کردن اتش در کوچه وخیابان ویاپریدن از ان را توهین به شان اتش دانسته اند .پس بهتر است سنت چهارشنبه سوری را تلفیقی از دوفرهنگ ایرانی اسلامی بدانیم.

     در نزد شیعیان هم یک دلیل وداستان بر تطبیق جشن سوری با چهارشنبه سوری تازی اورده شده است.ان قیام مختار سردار شیعی معروف عرب است واو همان کسی است که به خونخواهی امام حسین (ع) ویارانش قیام میکند وبرای اینکه مخالف وموافق خود را از هم تمیز دهد اعلام می دارد که شیعیان بر بالای بامها ی خود اتش بیافروزند تا موافق ومخالف معلوم شود واین شب مصادف بود با شب چهارشنبه سوری اخر سال واز ان به بعد مرسوم می شود که ایرانیان مراسم اتش افروزی را در شب چهارشنبه ی اخر سال برگزار کنند.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

      اداب واعمال شب چهار شنبه سوری

    ۱.افروختن اتش

    ۲.مراسم قاشق زنی

    ۳.فالگوش ایستادن

     ۴.شال انداختن

     ۵.خریدن لوازم سال نو

     ۶.رفت وروب خانه برای تحویل سال نو

     ۷.دود کردن اسپند

     ۸.کوزه شکنی

     ۹.توزیع اجیل مشکل گشا

    ۱۰. گره گشایی

    ۱۱.سبزه گره زدن

    ۱۲.جمع اوری شاخه های خشک وافروختن اتش

    ۱۳.نان ونمک پخش کردن بین بچه ها

    ۱۴.زاج سوزاندن

       واما مهمتر ین نکته برای گفتن این که هر ساله استفاده از مواد محترقه در چهار شنبه ی اخر سال تلفات وخسارات بسیار زیادی بر اثر بی احتیاطی وعدم رعایت اصول ایمنی برای همگان بخصوص کودکان ونوجوانان بوجود می اورد وخواسته یا نا خواسته جان عده ای را نیز می گیرد که غیر از خسارات مالی خیلی ها را نیز دچار نقص عضو می کند .ان چه به عنوان مواد محترقه واتش زا در این شب مورد استفاده قرار می گیرد اغلب به صورت ترکیبی از مواد دست ساز خانگی است که این مواد بقدری حساس هستند که حتی براثر جابجایی یا وارد شدن ضربه ورسیدن حرارت اندک منفجر می شوند.

  سوختگی درد ناک ترین وشایع ترین حادثه ای است که برای نوجوانان وجوانان در شب چهارشنبه سوری رخ می دهد .طبق گزارشات موجود امار مردان اسیب دیده از زنان بیش تر است .استرس ناشی از پرتاب مواد محترقه باعث اختلالات روانی می شود واثرات صداهای ناگهانی مواد انفجاری برای افراد مضطرب و زنان باردار وکودکان وافراد پیروبیماران قلبی -عروقی خسارات جبران ناپذیری را به بار می اورد.

    بیایید با کمک یکدیگر چهارشنبه سوری شادی داشته باشیم وتلاش کنیم تا با رعایت نکات ایمنی جشن چهار شنبه ی اخر سال را با اتش زدن بوته ها ودور بودن از هر گونه مواد محترقه وبا رعایت اداب ورسوم این عید باستانی جشنی به یاد ماندنی برای خود واطرافیان ودوستانمان بجای بگذاریم  .

  انشا الله و به امید دیدار در شب چهار شنبه سوری  .

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدبرچسب‌ها: آيين وآداب ورسوم ايراني
+ نوشته شده در  شنبه 1391/12/12ساعت 3:30 بعد از ظهر  توسط حسین ینگی ملکی  |